Pink white -chinchilla

Suomen Lemmikkichinchillat ry

koristekuva

Oikaisu!

SLC Webmaster – 28.08.2013 20:30 – Ilmoitukset

SLC ry:n hallitus näkee tarpeelliseksi oikaista ylläpitämällään foorumilla julkaistua virheellistä tietoa sisältänytta keskustelua ja muistuttamaan samalla foorumin käyttäjiä, että palstalla kirjoittavat esittävät omia näkemyksiään, jotka eivät välttämättä edusta SLC ry:n virallista kantaa. Hallitus suosittelee myös kaikkia käyttäjiä tutustumaan foorumin sääntöihin, erityisesti kohtiin:

4. Palstalle kirjoitettaessa on noudatettava hyviä tapoja ja kunnioitettava muita kirjoittajia. Jokaisella saa olla oma mielipiteensä, mutta ne on osattava esittää asiallisesti ja provosointia välttäen. Myös eläinten mustamaalaaminen on kielletty. Jatkuva häiriköinti saattaa johtaa tunnuksen osa-aikaiseen tai pysyvään poistamiseen.

6. Palstalle eivät kuulu Suomen Lemmikkichinchillat ry:n kokousten tai muiden asioiden käsittely. Palaute yhdistyksen toiminnasta tulee lähettää suoraan hallitukselle osoitteeseen hallitus@chinchilla.fi.

7. Käyttäjät edustavat aina omia mielipiteitään, joista Suomen Lemmikkichinchillat ry ei vastaa.

9. Yksityisviestit tulee pitää hyvien tapojen mukaisesti yksityisinä, ellei toisin ole sovittu molempien osapuolten kesken. Mikäli käyttäjä haluaa yleisesti julkaista henkilökohtaisten viestien, sähköpostien tai keskustelujen sisältöä, siihen täytyy olla aina myös toisen osapuolen lupa.

11. Näiden sääntöjen rikkominen voi johtaa palstalta poistamiseen määräaikaisesti tai pysyvästi.

Alla hallitus oikaisee joitakin virheellisesti hallituksen kantoina ilmoitettuja julkaisuja foorumilla.

Nyt puheenaiheeksi on noussut Suomessa uudet värit, kuten CRW ja german violet.
Tällä hetkellä kaikki eläimet ilman värimääritelmää kilpailevat näyttelysääntöjen mukaisesti luokassa ”Muut värit”. Eläimet, joilla on värimääritelmät kilpailevat normaalisti luokissaan niin ikään näyttelysääntöjen mukaisesti (esim white sapphire luokassa ”Black eyed white”). Väriluokan ”Muut värit” perustamisen yhteydessä hallitus ei ole sivuuttanut mitään värimutaatioita. Toistaiseksi kahdelle pyydetylle värille ei ole vielä värimääritelmää. Jatkossa muutkin mahdolliset värit ilman värimääritelmää osallistuvat näyttelyissä luokkaan ”Muut värit” kunnes niille värimääritelmät tehdään. Hallitus ei ole maininnut eväävänsä värimääritelmää miltään väriltä ikuisiksi ajoiksi, eikä kommentoinut tiettyjen värien terveydentilaa, esimerkiksi sanonut german violetia sairaammaksi kuin muut värit tai ylipäätään sairaaksi. Alla ote jo aiemmin hallituksen asiaosaiselle lähettämästä palautteesta:

”Jatkossakaan ei hallitus aio tehdä uusia värimääritelmiä sitä mukaan, kun jokin väri rekisteröidään Suomeen. Maailmalla tulee uusia värejä ja väriyhdistelmiä sitä vauhtia, ettei ole mitenkään itsestäänselvää, että SLC ottaisi kaikkia värejä viralliseen värimääritelmäänsä vain sen takia, että sellainen on olemassa. Varsinkin, kun uusista väreistä ei usein maailmallakaan ole saatavilla vielä juurikaan tietoa, varsinkaan niiden terveysvaikutuksista chinchillakantaan. Yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin lisätä chinchillojen hyvinvointia Suomessa, joten uusien värimääritelmien kanssa ei ole mitään syytä kiirehtiä ilman enempää tietoa”

Aikanaan myöskään eboneilla ei heti niiden Suomeen rantauduttuaan ollut omaa värimääritelmäänsä. Nykyään värillä on oma värimääritelmänsä ja määrätietoisella kasvatuksella Suomesta löytyy tällä hetkellä erittäin kilpailukykyisiä ebonyja Euroopankin mittapuun mukaan. Toivomme yhtä hyvää kehitystä kaikkien uusienkin värien kohdalla. Värimääritelmiin liittyviä päätöksiä ei tehdä sen perusteellaa, kenen ihmisen omistuksessa mahdollinen värin omaava eläin on. Hallitus ei myöskään päätä mitä värejä Suomeen tuodaan, eikä suosi mitään värejä.

Foorumikeskusteluissa oli asiayhteydestään irrotettuna hallituksen kommentti ”Suomen Lemmikkichinchillat ry ei toimi yhden kasvattajan mukaan puolesta tai vastaan” ja käsitelty se muotoon ”kasvattajien kasvatusta ei nähdä merkitykselliseksi”. Hallitus on tällä kommentillaan halunnut tuoda ilmi, että se tekee päätöksensä mahdollisimman monelle sopiviksi yhdistyksen sääntöjen ja hengen mukaisesti. Hallitus siis ei ole vähätellyt Suomen kasvattajien työtä. Hallitus ei myöskään rajoita yksittäisten kasvattajien eläinten maahantuontia, harrastamista tai kasvatusta. Hallitus ei ole puuttunut kenenkään kasvattajan kasvattamiseen toistaiseksi.

Nykyinen hallitus ei ole suhtautunut negatiivisesti mihinkään väri- tai turkkimuunnoksiin, vaan nimenomaan toivottanut kaikki uudetkin värit tervetulleeksi näyttelyihin, oli värimääritelmää tai ei. Esimerkiksi CRWn, german violetin ja muun chinchillan ilman värimääritelmää saa rekisteröityä Suomeen, voidaan käyttää jalostuksessa ja se voi osallistua näyttelyihin. Hallitus uskoo, että asiansa osaava kasvattaja voi kasvattaa kyseistä väriä toistaiseksi ilman värimääritelmää, kun on osannut jalostueläimenkin valita ilman.

Hallitus ei ole sanonut, ettei Suomessa osata arvostella värejä ilman värimääritelmää, vaan mikäli haluaa kansainvälisempää arvostelua, voi eläimensä viedä myös Eurooppaan arvosteltavaksi. Yhdistys järjestää vuosittain Grand Gala näyttelyn , jossa on totuttu näkemään ulkomaisia tuomareita. Kaiken väriset chinchillat ovat tervetulleita näyttelyihin niin usein kuin haluavat, eikä sitä hallitus ole kieltänyt. Uusien värien kanssa ei ole pakko matkustaa ulkomaille näyttelyihin, mikäli ei itse halua. Suomalaiset tuomarit arvostelevat ilman värimääritelmää olevat eläimet rotumääritelmän mukaan, jonka väriin keskittyvä osio mahdollistaa värin kattavan arvostelun.
Alla ote rotumääritelmästä:

”Selkäpuolella karvassa katsotaan olevan seuraavat kolme osaa:
alin osa, jota kutsutaan pohjaväriksi
valkoinen osa, jota kutsutaan myös agoutiksi raidaksi
ylin osa, eli kärki

Värin tulee olla syvä, tumma, tasainen, kiiltävä, peittää eläintä mahdollisimman paljon ja olla väri- ja rotumääritelmän mukainen. Kaikkien värien toivotaan vivahtavan siniseen (ns. värinpuhtaus). Myös pohjavärin toivotaan olevan sinisävyinen. Päävärin tulisi peittää eläin kuonon kärjestä hännän tyveen ilman katkoksia.

Valkovatsaisilla väreillä päävärin tulisi ulottua mahdollisimman alas kuitenkin siten, että kylkiväri on selvästi havaittavissa. Vatsan valkoisen värin ja kylkivärin rajaviivan tulisi olla mahdollisimman jyrkkä.

Ebonyillä vatsan tulisi olla samanvärinen kuin päällivärin. Värin ei toivota haalistuvan kyljissä.

Värimuunnosten mukaan eläimillä esiintyy enemmän tai vähemmän tai ei lainkaan agoutisuutta. Ei-agoutisilla väreillä raitaa ei esiinny päävärissä, mutta kylkivärissä kyllä. Valkoisen karvanosan eli agoutin raidan pituus vaihtelee riippuen siitä, mistä kehon kohdasta on kysymys. Eläimen vatsapuolella ei esiinny tummaa kärkiosaa lainkaan. Pohjavärin ja valkoisen osan (raidan) välisen rajan tulee olla äkkinäinen. Valkoisuus johtuu pigmentin puuttumisesta karvan tästä osasta. Kärjissä sitä vastoin tulee olla runsaasti pigmenttiä – mitä enemmän sen parempi. Hyvän eläimen turkki on tiheä, jäntevä ja paksu eikä se ole liian pitkä. Siihen puhallettaessa se ei saa aueta paljoa eikä iho saa näkyä. Se myös palautuu pian ennalleen. Hyvä turkki on myös pituudeltaan tasainen.

Poikkeukset: Mosaic-väreillä värin läkkien kuvioon ei kiinnitetä huomiota. Ei-läikällisillä valkoisilla päällivärin tulisi peittää eläintä mahdollisimman hyvin ilman katkoksia.

Virheitä (väri): Haaleat värit, selvä satulakuviointi, värin puuttuminen reisistä, punainen, kellertävä, ruskea tai oranssi vivahde
Hylkääviä virheitä (väri): päävärin puuttuminen päästä.”

Hallitus kehoittaa jatkossa toimimaan foorumilla palstan sääntöjen mukaisesti. Asiattomat ja sääntöjä rikkovat viestiketjut poistetaan jatkossakin. Kaikkia yhdistykseen liittyviä asioita käsitellään kevät- ja syyskokouksissa – yleisesti ja kaikkien kuullen. Tämänhetkinen hallitus vastaa vain oman hallituskautensa aikana tulleista palautteista. Jatkossa hallitus ei käsittele asiattomia (karkeaa kielenkäyttöä ja kiroilua) sisältäviä palautteita. Hallituslaiset haluavat muistuttaa, että tekevät hallitustyötä tehtävään valittuina palkatta oman päivätyönsä, harrastustensa ja muun elämän ohella. Kaikki palautteet käsitellään yhdessä koko hallituksen voimin, jolloin vastausta on kohtuutonta odottaa välittömästi. Asiallisten kysymysten, kehotusehdotusten ym tiimoilta ota yhteyttä sähköpostilla hallitus@chinchilla.fi tai puhelimitse 050 346 1971 / Sari Kippo, puheenjohtaja. Muiden hallituslaisten yhteystiedot löydät hallitus-osiosta.

Viimeisin päivitys: 28.8.2013 20:50

Etsi SLC:n sivuilta

Uutisarkisto

Muualla verkossa

Ylläpito