Pink white -chinchilla

Suomen Lemmikkichinchillat ry

koristekuva

Chinchillojen rekisteröintisäännöt

Suomen Lemmikkichinchillat ry (myöhemmin SLC tai yhdistys) ylläpitää Suomen chinchillarekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on pitää kirjaa Suomen chinchillakannasta. Yhdistys suosittelee kaikkien chinchillojen rekisteröintiä. Näin saadaan mahdollisimman kattavat tiedot Suomessa syntyneistä ja asuvista chinchilloista sekä chinchillan suosiosta lemmikkinä.

HUOM!
Sähköinen tietojen muutoslomake on toistaiseksi pois käytöstä. Voit ilmoittaa muutokset chinchillan tietoihin (esim. omistajamuutos, chinchillan kuolema) sähköpostilla: rekisterointi@chinchilla.fi, niin muutokset merkitään rekisteriin.

Yleistä

Chinchillan rekisteröinti tapahtuu täyttämällä yhdistyksen rekisteritodistus, maksamalla rekisteröintimaksu sekä toimittamalla nämä yhdistyksen rekisteröijälle sähköpostilla. Jos sinulla ei ole käytössä sähköpostia, ota yhteyttä rekisteröijään soittamalla. Huomioithan, että rekisteritodistus on virallinen vasta, kun siinä on SLC:n rekisterinumero.

Chinchillan omistaja voi rekisteröidä eläimensä riippumatta siitä, onko hän kasvattaja tai yhdistyksen jäsen vai ei. Myös chinchillan, jolla ei ole sukutaulua (=tietoja suvusta), voi rekisteröidä. Yleensä SLC:n viralliselta kasvattajalta ostettu chinchilla on valmiiksi rekisteröity. Rekisteritodistus on tärkeä dokumentti chinchillaa myydessä tai poikuetta suunnitellessa. Rekisteritodistus kulkee eläimen mukana koko sen eliniän.

Yleensä rekisteröintiaika on 1-2 viikkoa asiakirjojen saapumisajankohdasta, jos rekisteripapereissa ei ole korjattavaa. Ruuhka- tai loma-aikana rekisteröintiaika voi olla pidempi. Jos et saa rekisteritodistusta takaisin kolmen viikon kuluessa, ota yhteyttä rekisteröijään. Huomioithan, että rekisteritodistukseen pitää kirjata kaikki tiedossasi olevat (lomakkeessa kysytyt) rekisteröintiin liittyvät tiedot (esim. sukutaulu kokonaisuudessaan, jos se on tiedossa). Ilmikäyneet vajaat rekisteritodistukset palautetaan täydennettäviksi.

Jos rekisteröinnin suhteen on jotain kysyttävää tai ongelmia esim. värin tai sukupuolen määrityksessä, otathan yhteyttä rekisteröijään.

Rekisteröijän yhteystiedot

Maarit Lähdesmäki
044 040 8830
rekisterointi@chinchilla.fi

Rekisteröintimaksut

Rekisteritodistuksen täyttäminen

Täytettävän rekisteritodistuksen löydät täältä.
Eläimen nimi (pakollinen)
Rekisteröitävälle chinchillalle annetaan nimi. Nimi ei saa sisältää muita erikoismerkkejä kuin heittomerkin (’) ja väliviivan (-). Eläimen nimi ei saa olla samaa muotoa kuin yhdistyksen chinchillarekisterin rekisterinumero (katso kohta rekisterinumero), eikä se saa olla hyvien tapojen vastainen. Nimi saa olla korkeintaan (kasvattajanimi +) 25 merkkiä pitkä. Tarvittaessa joustoa nimen pituuteen voi anoa SLC:n hallitukselta perustellusti vapaamuotoisella anomuksella ennen rekisteröintiä.
Jos chinchilla on virallisen kasvattajan kasvatti, tulee eläimen nimen yhteyteen aina kasvattajanimi. Henkilöt, joilla ei ole virallista kasvattajanimeä, eivät voi nimetä eläimiä käyttäen yhteneviä etu- tai jälkiliitteitä kasvattajanimen kaltaisesti, esimerkiksi Cinculan Nappi ja Cinculan Nötte. Kasvattajanimen saaneen uuden kasvattajan kasvattajanimi otetaan takautuvasti käyttöön kaikille hänen kasvateilleen. Jos kasvattajia on useampi kuin yksi, kasvattajanimet merkitään poikasen nimen yhteyteen aakkosjärjestyksessä & -merkillä erotettuna.
Jos chinchilla on ostettu ulkomailta, chinchillan nimen etuliitteenä voidaan käyttää kasvattajan tunnusta. Jos ulkomaalainen eläin on rekisteröity jossain toisessa maassa, rekisteröidään se Suomessa samalla nimellä, kunhan nimi on hyvien tapojen mukainen ja vaikka se ylittäisi sallitun merkkimäärän.
Eläinten nimeämistä samoilla nimillä saman kasvattajanimen sisällä pyritään välttämään. Jos ulkomailta ostettavalla eläimellä on jo ennestään täyskaima Suomessa, eläin voidaan nimetä Suomessa lisäämällä nimen loppuun pääte II. Esim. Suomessa on aikaisemmin rekisteröity eläin Chin’s Chilla. Ruotsissa on myös Chin’s Chilla -niminen eläin, joka myydään Suomeen. Tällöin Ruotsista ostettava eläin rekisteröidään nimellä Chin’s Chilla II sekaannusten välttämiseksi.
Rekisteröidyn eläimen nimeä ei voi enää rekisteröinnin jälkeen muuttaa eikä samaa eläintä voi rekisteröidä uudelleen erinimisenä.
Rekisterinumero (jätä tyhjäksi)
Yhdistyksen rekisteröijä lisää rekisterinumeron rekisteritodistukseen. Jokaiselle eläimelle merkitään oma rekisterinumeronsa, joka sisältää kirjaimen C, järjestysluvun rekisteröintijärjestyksessä sekä vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa, esim. C1-12 (vuonna 2012 ensimmäinen rekisteröity chinchilla).
Väri (pakollinen)
Väri ilmoitetaan SLC:n virallisten värimääritelmien mukaisella nimellä. Myös resessiivisten värien ja turkkimuunnosten kantajuudet merkitään. Jos värille ei löydy virallista värimääritelmää, eikä se ole loogisesti johdettavissa, ota yhteyttä rekisteröijään värin nimityksen varmistamiseksi.
Sukupuoli (pakollinen)
Eläimen sukupuoli (uros/naaras) kirjoitetaan tähän kohtaan.
Syntymäaika
Syntymäaika (päivämäärä) ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Jos tarkka syntymäaika ei ole tiedossa, voidaan syntymäaika ilmoittaa myös kuukauden tai vuoden tarkkuudella. Tällöin kuitenkin virallisissa yhteyksissä (esim. näyttelyilmoittautuminen) tulkitaan eläin syntyneeksi kuukauden tai vuoden viimeisenä päivänä. Jos syntymävuosi ei ole tiedossa, kohta jätetään tyhjäksi ja rekisteröijä merkitsee rekisteriin syntymäajan kohdalle chinchillan rekisteröintipäivän.
Kasvattajan nimi
Kasvattaja on lähtökohtaisesti se henkilö, joka omistaa naaraan. Sijoitus-, yhteisomistus- tai lainanaaraan sekä yhteistyöpoikueiden kohdalla kasvattajaksi merkitään ennalta sopimuksessa määritelty henkilö tai henkilöt. Saman poikueen kaikki poikaset tulee merkitä saman kasvattajan tai kasvattajien nimiin. Paikkakunta (ja maa) sekä muut yhteystiedot ovat vapaaehtoisia.
Omistajan nimi (pakollinen)
Omistajaksi merkitään se henkilö tai henkilöt, jonka nimiin eläin rekisteröidään. Jos omistaja-kohta on jätetty tyhjäksi, tulkitaan eläimen omistajaksi kasvattaja. Omistajan osoitetiedot sekä muut yhteystiedot ovat vapaaehtoisia.
Sijoituschinchillan omistajaksi merkitään sekä varsinainen omistaja että sijoitusomistaja. Rekisteritodistukseen omistaja-kohtaan merkitään selvästi, että eläin on sijoituksessa, esim. ”Maija Meikäläinen ja Matti Virtanen (sijoitusomistaja)”.
Poikuesisarukset
Jos eläimellä on poikuesisaruksia, merkitään ne tähän kohtaan.
Sukutaulu (vanhemmat, isovanhemmat, isoisovanhemmat)
Sukutauluun merkitään eläimen suku isoisovanhempiin saakka, jos se on tiedossa.
Nimi ja päivämäärä (pakollinen)
Kirjaa tähän oma nimesi ja päivämäärä, jolloin täytit rekisteritodistuksen.

Muistathan olla huolellinen ja rehellinen rekisteröintejä hoitaessasi. Rekisteröinneissä huijaaminen (esim. sukutaulun väärentäminen) on varsin vakava rike ja voi johtaa jopa yhdistyksestä erottamiseen sekä toimintakieltoon asettamiseen.

Tittelit

Chinchilla voi saada virallisen nimensä eteen tittelin hyvän näyttelymenestyksen johdosta. Suomen muotovalio -titteli anotaan erikseen, muut tittelit voidaan ottaa käyttöön heti.

Suomen muotovalio FINCH
Pohjoismaiden muotovalio NORDCH
Vuoden Voittaja FINW-??
Vuoden Pet-chinchilla FINPET-??
Grand Galan voittaja FINGG-??
Grand Galan pet-luokan voittaja FINPETGG-??
Ruotsin muotovalio esim. SUCH
Norjan muotovalio esim. NUCH

Kysymysmerkkien kohdalle laitetaan voittovuosi. Eläimen titteli lyhennetään, jos nimessä on useampi FIN-alkuinen titteli: FIN-etuliite mainitaan vain ensimmäisessä tittelissä, esim. FINW-06 PETGG-05 Cinculan Mörri. Mikäli eläin on Suomen muotovalio, merkitään valiotittelit ensimmäisenä, eli esim. FINCH W-05 PET-03 Cinculan Mökö. Eri maiden valiot erotetaan välilyönnillä, esim. FINCH SUCH NORDCH.

Asiakirjojen toimitus

Maksa rekisteröintimaksu tilille FI87 5731 9620 0077 79 ja käytä viitenumeroa 4022. Lähetä sähköpostilla rekisterointi@chinchilla.fi:

  • täytetty rekisteritodistus
  • kuittikopio (esim. kuvakaappaus, valokuva tms.) maksetusta rekisteröintimaksusta. Tarkastathan, että kuitissa näkyy tilitapahtuman arkistointitunnus.

ja kun rekisteröijä on rekisteröinyt chinchillasi, saat sähköpostilla täydennetyn rekisteritodistuksen.

Muutos chinchillan rekisteröintitietoihin

Jos chinchillan rekisteröintitietoihin tulee muutoksia, ilmoitathan siitä mahdollisimman pian yhdistyksen rekisteriin vapaamuotoisesti sähköpostilla (rekisterointi@chinchilla.fi). Muutoksia voi olla esim. omistajavaihdos, lisäys sukutauluun tai ilmoitus kuolemasta. Ensisijaisesti ilmoitusvelvollinen on eläimen omistaja, mutta muutosilmoituksen voi tehdä myös eläimen kasvattaja. Rekisteröijä päivittää tiedot ilmoituksen pohjalta rekisteriin. Ilmoittaja/eläimen omistaja itse päivittää tiedot eläimen mukana kulkevaan rekisteritodistukseen (sähköinen tai ennen vuonna 2024 paperilliseen todistukseen). Rekisteröidyn chinchillan tietoja ei voi poistaa rekisteristä.

Eläimen kuolema ja ruumiinavaus

Yhdistys korvaa jäsenten chinchillojen ruumiinavauskuluista 35 €/eläin. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että avaustulos toimitetaan avauspaikasta suoraan rekisteröijälle ja jäsen toimittaa tilitietonsa yhdistyksen rahastonhoitajalle 3 kuukauden kuluessa avauksesta. Avattavaksi voi lähettää yllättävästi menehtyneet eläimet pois lukien selvästi tapaturmassa menehtyneet. Avattavaksi voi lähettää yli kuukauden ikäiset chinchillat. Yläikärajaa ei ole! Muut tapaukset hallitus katsoo tapauskohtaisesti. Hallitus voi keskeyttää korvausten maksun, jos yhdistyksen rahallinen tilanne niin vaatii tai muusta merkittävästä syystä. Yhdistys ilmoittaa jäsenille, jos korvauskäytäntö joudutaan keskeyttämään.

Ruumiinavauksen suorituspaikka on vapaasti valittavissa (esim. Ruokavirasto tai eläinlääketieteellinen tiedekunta). Alla on ohjeet ruumiinavauksen teettämisestä Ruvissa.

Noudata Ruvin pakkaus- ja lähetysohjeita, ja SLC:n tukea käytettäessä tarvitsee tutkimuslähetelomakkeeseen kirjata, että avaustodistuksesta tieto lähetetään myös SLC:n rekisteriin, joten täytä ”Muu tutkimustodistuksen/laskunsaaja” kohtaan SLC:n rekisteröijän sähköposti ja rastita kohta ”Lähetetään -> Tutkimustodistus”. Omistaja rastittaa omien tietojensa yhteyteen ”tutkimustodistus ja lasku”. Lähetä eläin avattavaksi sen virallisella nimellä ja lisää nimen perään mielellään myös rekisterinumero (jos eläin on rekisteröity), esim. Cinculan Mökö C123-10.

Viimeisin päivitys: 29.4.2024 18:53

Etsi SLC:n sivuilta

Tapahtuu

Tuoreimmat päivitykset

Uutisarkisto

Muualla verkossa

Ylläpito