Pink white -chinchilla

Suomen Lemmikkichinchillat ry

koristekuva

Suomen Lemmikkichinchillat ry:n jäsenrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Lemmikkichinchillat ry
Niina Bamberg
Karikkotie 1 b B 13
80160 Joensuu
puh. 040 562 6498

2. Rekisteriasioissa vastaava henkilö ja / tai yhteyshenkilö

Niina Bamberg
Karikkotie 1 b B 13
80160 Joensuu
puh. 040 562 6498

3. Rekisterin nimi:

Jäsenrekisteri

Tämä on henkilötietolain mukainen rekisteriseloste Suomen Lemmikkichinchillat ry:n (SLC) jäsenrekisteristä. SLC ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Rekisteri on perustettu jäsenyyden hoitoa varten. Jäsenrekisteriin talletetaan tiedot yhdistyksen jäsenistä. Rekisteri sisältää jäsenen nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, syntymävuoden, jäseneksi liittymisvuoden, jäsennumeron ja tiedot jäsenmaksun maksamisesta. Kaikki tiedot kerätään jäseneltä itseltään liittymisen yhteydessä ja päivitetään hänen itse antamiensa tietojen mukaisesti.

Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa SLC:n hallituksen nimeämä jäsensihteeri, joka toimii yhdistyksen edustajana jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus halutessaan tarkastaa ja korjata tietonsa jäsenrekisterissä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään ensisijaisesti yhdistyksen jäsenlehden ja muiden tiedotteiden osoiterekisterinä. Rekisteri toimii myös jäsenmaksujen seurannan työvälineenä.

Jäsenrekisteristä luovutetaan säännöllisesti jäsenten nimi‐ ja osoitetiedot jäsenlehteä painavaan yritykseen rekisteröityjen suostumuksen perusteella. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Sähköisessä muodossa talletettavan jäsenrekisterin suojaus perustuu yhdistyksen vuokraaman palvelimen tietoturvajärjestelmiin ja rekisterin käyttöoikeuksien rajaukseen. Tiedot hävitetään niiden vanhettua tietosuojan varmistamiseksi. Jäsenrekisterin käyttöoikeudet ovat yhdistyksen jäsensihteerillä ja puheenjohtajalla.

Viimeisin päivitys: 8.4.2022 11:23

Etsi SLC:n sivuilta

Tapahtuu

Tuoreimmat päivitykset

Uutisarkisto

Muualla verkossa

Ylläpito