Pink white -chinchilla

Suomen Lemmikkichinchillat ry

koristekuva

Kasvattajasitoumus

Viralliset kasvattajat voivat halutessaan allekirjoittaa kasvattajasitoumuksen. Sitoumus kertoo kasvattajan vastuuntuntoisuudesta ja asenteesta sekä ostajaa että koko harrastusta kohtaan. Sitoumuksen allekirjoittaneilla kasvattajilla on kasvattajalistassa merkintä ”SIT”.

Sitoumus pääpiirteissään

1. Yleiset säännöt

Tunnen chinchillojen fyysiset ja psyykkiset vaatimukset ja olen tutustunut niiden yleisimpiin sairauksiin. Pyrin kehittämään ja laajentamaan edelleen tietämystäni chinchilloista: niiden vaatimuksista ympäristön suhteen, käyttäytymisestä, hoidosta ja kasvatuksesta.

Tarjoan kaikille hoidossani oleville eläimille mahdollisimman hyvän elinympäristön ja hoidon. Tämä sisältää kunnolliset asumukset virikkeineen, puhtaat kuivikkeet, oikean ruokavalion, riittävän kylpyjen määrän, riittävän liikunnan sekä tarpeellisen terveydenhoidon.

Annan suostumukseni siihen, että SLC:n valtuuttamat henkilöt voivat neuvoa ja tarkastaa eläinteni pitoa, hoitoa ja kasvatustoimintaani.

Rekisteröin kaikki kasvattini (lukuun ottamatta kuolleita poikasia) SLC:n chinchillarekisteriin ennen eläimen myymistä, sijoittamista tai sen jalostuskäyttöä. Täytän rekisteripaperit huolellisesti ja merkitsen rekisteripapereihin kaikki tiedossani olevat, rekisteripapereissa kysytyt, tiedot. Ilmoitan mahdollisista lisäyksistä ja korjauksista kohtuullisen ajan kuluessa rekisterin pitäjälle. Sitoumuksen voimassa olo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani tai jäsenyyteni päättyessä SLC:ssä. Mikäli SLC:n kevät- tai syyskokous katsoo minun rikkoneen näitä sääntöjä, se voi evätä minulta oikeuden olla kasvattajasitoumuskasvattaja joko määräaikaisesti tai kokonaan.

2. Kasvattamisen säännöt

Tunnen SLC:n hyväksymän rotumääritelmän. Käytän tätä rotumääritelmää sekä lemmikkieläimeltä vaadittavaa hyvää luonnetta ja terveyttä tavoitteena kasvatustyölleni. Tähän tavoitteeseen päästäkseni toimin myös yhteistyössä muiden SLC:hen kuuluvien kasvattajien kanssa sekä osallistun mahdollisuuksien mukaan erilaisille järjestetyille kasvattajakursseille ja -päiville.

En käytä jalostukseen eläimiä, joilla voidaan olettaa olevan perinnöllinen sairaus, tai joiden luonne tekee niistä sopimattomia lemmikkieläimiksi. Käytän jalostukseen ainoastaan eläimiä, jotka ovat sukupuolisesti riittävän kehittyneitä.

En rasita naarasta liian tiheillä parituksilla. Huomioin chinchillan terveyden tehdessäni päätöksen sen käytöstä jalostuksessa. Tarjoan kantavalle sekä imettävälle naaraalle ja sen poikasille mahdollisimman hyvän hoidon ja ravinnon, jotta poikasilla olisi mahdollisuus kehittyä psyykkisesti ja fyysisesti terveiksi lemmikeiksi.

En salaa chinchillojeni vikoja tai sairauksia. Annan avoimesti tietoja chinchillojeni ominaisuuksista. Pidän ensisijaisen tärkeänä kasvattieni omistajilta saamaani palautetta kasvateistani.

3. Luovutukseen liittyvät säännöt

En myy tai sijoita alle luovutusikäistä (vähimmäisluovutusikä on noin 10 vko) tai sairasta eläintä. Varmistan, että ostaja on tietävä asiasta, mikäli myyn hänelle eläimen, jolla on tunnettu vika tai muu fyysinen haitta. En myöskään myy tai sijoita eläintä kasvatukseen, mikäli epäilen sillä olevan perinnöllisiä vikoja tai lemmikiksi sopimaton luonne.

En koskaan tietoisesti myy tai sijoita kantavaa naarasta kertomatta asiasta ostajalle. Otan vastuun poikasista, jotka syntyvät naaraalle, joka on ollut tietämättäni kantava myyntihetkellä.

En myy eläintä alle 16-vuotiaalle ostajalle ilman ostajan vanhempien suostumusta.

Pyrin varmistamaan, että myymäni tai sijoittamani eläimet pääsevät hyviin koteihin, joissa ne saavat tarkoituksenmukaiset asumukset, oikean hoidon ja ravinnon.

Annan ostajalle, eläimen myymisen tai sijoittamisen yhteydessä, tarpeelliset tiedot eläimen hoidosta, ruokinnasta, asumuksen vaatimuksista sekä käsittelystä. Tarjoan uudelle omistajalle myös jatkossa tukea ja apua mahdollisesti myöhemmin ilmenevissä ongelmissa.

Kerron ostajalle tai sijoitusomistajalle, että Suomessa toimii chinchillayhdistys.

Viimeisin päivitys: 16.9.2009 16:46

Etsi SLC:n sivuilta

Tapahtuu

Tuoreimmat päivitykset

Uutisarkisto

Muualla verkossa

Ylläpito