Pink white -chinchilla

Suomen Lemmikkichinchillat ry

koristekuva

Chinchillojen rekisteröintisäännöt

Suomen Lemmikkichinchillat ry (myöhemmin SLC tai yhdistys) ylläpitää Suomen chinchillarekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on pitää kirjaa Suomen chinchillakannasta. Yhdistys suosittelee kaikkien chinchillojen rekisteröintiä. Näin saadaan mahdollisimman kattavat tiedot Suomessa syntyneistä ja asuvista chinchilloista sekä chinchillan suosiosta lemmikkinä.

HUOM!

Chinchillarekisterin toiminnassa on edelleen ongelmia. Chinchillat rekisteröidään ja muutokset rekisteriin tehdään, mutta hieman viiveellä. Mikäli vastausta ei kuulu kuukauden kuluessa, otathan yhteyttä hallitukseen: hallitus at chinchilla.fi niin selvitetään tilannetta.
Sähköinen tietojen muutoslomake on toistaiseksi pois käytöstä. Voit ilmoittaa muutokset sähköpostilla: hallitus at chinchilla.fi niin muutokset hoidetaan rekisteriin.

SLC ry:n hallitus 9.12.2021

Yleistä

Chinchillan rekisteröinti tapahtuu täyttämällä tietokoneella/mustekynällä ja allekirjoittamalla kaksi (2) kappaletta yhdistyksen rekisteritodistusta, maksamalla yhdistyksen tilille rekisteröintimaksun sekä toimittamalla kaikki asiapaperit yhdistyksen rekisteröijälle. Rekisteritodistus on virallinen vasta, kun siinä on rekisterinumero ja yhdistyksen leima. Rekisteröidyn eläimen nimeä ei voi enää rekisteröinnin jälkeen muuttaa eikä samaa eläintä voi rekisteröidä uudelleen erinimisenä. Mikäli chinchillan tiedot muuttuvat, siitä on tehtävä ilmoitus mahdollisimman pian rekisteriin. Rekisteritodistus kulkee eläimen mukana koko sen eliniän.

Chinchillan omistaja voi rekisteröidä eläimensä riippumatta siitä, onko hän kasvattaja tai yhdistyksen jäsen vai ei. Yleensä SLC:n viralliselta kasvattajalta ostettu chinchilla on valmiiksi rekisteröity. Rekisteritodistus on tärkeä dokumentti chinchillaa myydessä tai poikuetta suunnitellessa.

Ohjeellinen rekisteröintiaika on kolme (3) viikkoa papereiden saapumisajankohdasta, mikäli rekisteripapereissa ei ole korjattavaa. Mikäli et saa rekisteritodistusta takaisin kuukauden kuluessa, ota yhteyttä rekisteröijään. Kaikki saatavilla olevat rekisteröintiin liittyvät tiedot täytyy ilmoittaa rekisteröitäessä eläintä. Ilmikäyneet vajaat rekisteritodistukset palautetaan ilman rekisteröintiä täydennettäviksi.

Mikäli rekisteröinnin suhteen on jotain kysyttävää tai ongelmia esim. värin tai sukupuolen määrityksessä, ota yhteyttä rekisteröijään.

Rekisteröijän yhteystiedot

Annamari Huusko
Suomen Lemmikkichinchillat ry
Korholanmäentie 10 B
88620 Korholanmäki
040 557 7700
rekisterointi at chinchilla.fi

Huom! SLC ei lunasta riittämättömällä postimaksulla lähetettyjä rekisteröintipapereita!

Rekisteröintimaksut

Rekisteritodistuksen täyttäminen

Eläimen nimi (pakollinen)
Rekisteröitävälle chinchillalle annetaan nimi. Nimi ei saa sisältää muita erikoismerkkejä kuin heittomerkin (’) ja väliviivan (-). Eläimen nimi ei saa olla samaa muotoa kuin yhdistyksen chinchillarekisterin rekisterinumero (katso kohta rekisterinumero), eikä se saa olla hyvien tapojen vastainen. Nimi saa olla korkeintaan (kasvattajanimi +) 25 merkkiä pitkä. Tarvittaessa joustoa nimen pituuteen voi anoa SLC:n hallitukselta perustellusti vapaamuotoisella anomuksella ennen rekisteröintiä.
Jos chinchilla on virallisen kasvattajan kasvatti, tulee eläimen nimen yhteyteen aina kasvattajanimi. Henkilöt, joilla ei ole virallista kasvattajanimeä, eivät voi nimetä eläimiä käyttäen yhteneviä etu- tai jälkiliitteitä kasvattajanimen kaltaisesti, esimerkiksi Cinculan Nappi ja Cinculan Nötte. Kasvattajanimen saaneen uuden kasvattajan kasvattajanimi otetaan takautuvasti käyttöön kaikille hänen kasvateilleen. Mikäli kasvattajia on useampi kuin yksi, kasvattajanimet merkitään poikasen nimen yhteyteen aakkosjärjestyksessä & -merkillä erotettuna.
Mikäli chinchilla on ostettu ulkomailta, chinchillan nimen etuliitteenä voidaan käyttää kasvattajan tunnusta. Jos ulkomaalainen eläin on rekisteröity jossain toisessa maassa, rekisteröidään se Suomessa samalla nimellä, kunhan nimi on hyvien tapojen mukainen ja vaikka se ylittäisi sallitun merkkimäärän.
Eläinten nimeämistä samoilla nimillä saman kasvattajanimen sisällä tulee pyrkiä välttämään. Mikäli ulkomailta ostettavalla eläimellä on jo ennestään täyskaima Suomessa, eläin voidaan nimetä Suomessa lisäämällä nimen loppuun pääte II. Esim. Suomessa on aikaisemmin rekisteröity eläin Chin’s Chilla. Ruotsissa on myös Chin’s Chilla -niminen eläin, joka myydään Suomeen. Tällöin Ruotsista ostettava eläin rekisteröidään nimellä Chin’s Chilla II sekaannusten välttämiseksi.
Rekisterinumero
Jokaiselle eläimelle merkitään oma rekisterinumeronsa, joka sisältää kirjaimen C, järjestysluvun rekisteröintijärjestyksessä sekä vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa, esim. C1-12 (vuonna 2012 ensimmäinen rekisteröity chinchilla). Rekisterinumeron rekisteritodistuksiin täydentää rekisteröijä.
Väri (pakollinen)
Väri ilmoitetaan SLC:n virallisten värimääritelmien mukaisella nimellä. Myös resessiivisten värien ja turkkimuunnosten kantajuudet tulee ilmoittaa. Mikäli värille ei löydy virallista värimääritelmää, eikä se ole loogisesti johdettavissa, ota yhteyttä rekisteröijään värin nimityksen varmistamiseksi.
Sukupuoli (pakollinen)
Eläimen sukupuoli (uros/naaras) kirjoitetaan tähän kohtaan.
Syntymäaika
Syntymäaika (päivämäärä) tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti. Mikäli tarkka syntymäaika ei ole tiedossa, voidaan syntymäaika ilmoittaa myös kuukauden tai vuoden tarkkuudella. Tällöin kuitenkin virallisissa yhteyksissä (esim. näyttelyilmoittautuminen) tulkitaan eläin syntyneeksi kuukauden tai vuoden viimeisenä päivänä. Mikäli syntymävuosi ei ole tiedossa, kohta jätetään tyhjäksi ja rekisteröijä merkitsee rekisteriin syntymäajan kohdalle chinchillan rekisteröintipäivän.
Kasvattajan nimi (ja osoite)
Kasvattaja on lähtökohtaisesti se henkilö, joka omistaa naaraan. Sijoitus-, yhteisomistus- tai lainanaaraan sekä yhteistyöpoikueiden kohdalla kasvattajaksi merkitään ennalta sopimuksessa määritelty henkilö tai henkilöt. Saman poikueen kaikki poikaset tulee merkitä saman kasvattajan tai kasvattajien nimiin. Paikkakunta (ja maa) sekä muut yhteystiedot voidaan ilmoittaa, mikäli ne ovat tiedossa.
Omistaja (pakollinen)
Omistajaksi merkitään se henkilö tai henkilöt, jonka nimiin eläin rekisteröidään. Mikäli omistaja-kohta on jätetty tyhjäksi, tulkitaan eläimen omistajaksi kasvattaja. Omistajan osoitetiedot sekä muut yhteystiedot voidaan ilmoittaa, mutta ne ovat vapaaehtoisia.
Sijoituschinchillan omistajaksi merkitään sekä varsinainen omistaja että sijoitusomistaja. Rekisteritodistukseen omistaja-kohtaan merkitään selvästi, että eläin on sijoituksessa, esim. ”Maija Meikäläinen ja Matti Virtanen (sijoitusomistaja)”.
Poikuesisarukset
Mikäli eläimellä on poikuesisaruksia, merkitään ne tähän kohtaan.
Sukutaulu(vanhemmat, isovanhemmat, isoisovanhemmat)
Sukutauluun merkitään eläimen suku isoisovanhempiin saakka, mikäli se on tiedossa. Eläinten sukutiedot merkitään sukutauluun mahdollisimman täydellisinä, eli myös rekisterinumero, väri (myös kantajuudet), kasvattaja ja vanhempien syntymäajat, mikäli ne ovat tiedossa.
Allekirjoitus (pakollinen)
Rekisteritodistukset (2 kpl/eläin) allekirjoittaa joko eläimen kasvattaja tai omistaja. Allekirjoituksella vakuutetaan, että tiedot on annettu rehellisesti. Muistathan olla aina rehellinen rekisteröintejä hoitaessasi. Rekisteröinneissä huijaaminen on varsin vakava rike ja voi johtaa jopa yhdistyksestä erottamiseen sekä toimintakieltoon asettamiseen.

TittelitChinchilla voi saada virallisen nimensä eteen tittelin hyvän näyttelymenestyksen johdosta. Suomen muotovalio -titteli anotaan erikseen, muut tittelit voidaan ottaa käyttöön heti.

Suomen muotovalio FINCH (ent. FIN MVA)
Pohjoismaiden muotovalio NORDCH (ent. POHJ MVA)
Vuoden Voittaja FINW-?? (ent. V-??)
Vuoden Pet-chinchilla FINPET-?? (ent. VPET-??)
Grand Galan voittaja FINGG-?? (ent. GG-??)
Grand Galan pet-luokan voittaja FINPETGG-?? (ent. PETGG-??)
Ruotsin muotovalio SUCH
Norjan muotovalio NUCH
Kysymysmerkkien kohdalle laitetaan voittovuosi. Eläimen titteli lyhennetään, mikäli nimessä on useampi FIN-alkuinen titteli: FIN-etuliite mainitaan vain ensimmäisessä tittelissä, esim. FINW-06 PETGG-05 Cinculan Mörri. Mikäli eläin on Suomen muotovalio, merkitään valiotittelit ensimmäisenä, eli esim. FINCH W-05 PET-03 Cinculan Mökö. Eri maiden valiot erotetaan välilyönnillä, esim. FINCH SUCH NORDCH.

Asiapapereiden toimitus

Maksa rekisteröintimaksu tilille FI87 5731 9620 0077 79 ja käytä viitenumeroa 4022. Laita kuoreen

  • molemmat kaavakkeet (2 kpl/eläin eli toinen palautuu sinulle ja toinen jää yhdistykselle)
  • kuittikopio maksetusta rekisteröintimaksusta (kuitista on löydyttävä tilitapahtuman arkistointitunnus)
  • kirjekuori, jossa on 1. luokan postimerkki ja osoitetiedot valmiina

ja lähetä nämä asiapaperit rekisteröijälle 1. luokan kirjeenä. Huolehdi, että maksat riittävästi postimaksua, sillä SLC ei lunasta riittämättömällä postimaksulla lähetettyjä rekisteröintipapereita!

Muutos chinchillan rekisteröintitietoihin

Mikäli chinchillan rekisteröintitietoihin tulee muutoksia, tulee siitä ilmoittaa mahdollisimman pian yhdistyksen rekisteriin käyttäen joko sähköistä muutoslomaketta tai pdf-lomaketta. Muutoksia voi olla esim. omistajavaihdos, lisäys sukutauluun tai ilmoitus kuolemasta. Ensisijaisesti ilmoitusvelvollinen on eläimen omistaja, mutta muutosilmoituksen voi tehdä myös eläimen kasvattaja. Rekisteröijä päivittää tiedot ilmoituksen pohjalta rekisteriin. Ilmoittaja/eläimen omistaja itse päivittää tiedot eläimen mukana kulkevaan rekisteritodistukseen. Rekisteröidyn chinchillan tietoja ei voi poistaa rekisteristä.

HUOM! Sähköinen tietojen muutoslomake on toistaiseksi pois käytöstä. Voit ilmoittaa muutokset sähköpostilla: hallitus at chinchilla.fi niin muutokset hoidetaan rekisteriin.

SLC ry:n hallitus 9.12.2021

Eläimen kuolema ja ruumiinavaus

Yhdistys korvaa jäsenten chinchillojen ruumiinavauskuluista 35 €/eläin. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että avaustulos toimitetaan avauspaikasta suoraan rekisteröijälle ja jäsen toimittaa tilitietonsa yhdistyksen rahastonhoitajalle 3 kuukauden kuluessa avauksesta. Avattavaksi voi lähettää yllättävästi menehtyneet eläimet pois lukien selvästi tapaturmassa menehtyneet. Avattavaksi voi lähettää yli kuukauden ikäiset chinchillat. Yläikärajaa ei ole! Muut tapaukset hallitus katsoo tapauskohtaisesti. Hallitus voi keskeyttää korvausten maksun, mikäli yhdistyksen rahallinen tilanne niin vaatii tai muusta merkittävästä syystä. Yhdistys ilmoittaa jäsenille, mikäli korvausta ei enää makseta.

Ruumiinavauksen suorituspaikka on vapaasti valittavissa (esim. eläinlääketieteellinen tiedekunta), mutta alla on ohjeet ruumiinavauksen teettämisestä Evirassa.

Noudata Eviran pakkaus- ja lähetysohjeita, ja SLC:n tukea käytettäessä tulee tutkimuslähetelomakkeeseen kirjata, että avaustodistuksesta tieto lähetetään myös SLC:n rekisteriin, joten täytä ”Muu vastauksen/laskunsaaja” kohtaan SLC:n rekisteröijän yhteystiedot ja rastita kohta ”tiedoksi”. Omistaja rastittaa omien tietojensa yhteyteen ”vastaus ja lasku”. Lähetä eläin avattavaksi sen virallisella nimellä ja lisää nimen perään myös rekisterinumero (jos eläin on rekisteröity), esim. Cinculan Mökö C123-10.

Viimeisin päivitys: 9.12.2021 13:23

Etsi SLC:n sivuilta

Uutisarkisto

Muualla verkossa

Ylläpito